„ Wsparcie aktywności społeczno- zawodowej w Gminie Wyrzysk”

Tytuł projektu: „ Wsparcie aktywności społeczno- zawodowej w Gminie Wyrzysk” RPWP.07.01.02-30-0086/22   Nazwa beneficjenta: Gmina Wyrzysk/Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   Źródło finansowania: Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach…

Czytaj dalej„ Wsparcie aktywności społeczno- zawodowej w Gminie Wyrzysk”