MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w WYRZYSKU

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku prowadzi świetlicę środowiskową w Wyrzysku w ramach środków pochodzących z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Świetlica znajduje się w na Placu Wojska Polskiego 19 w Wyrzysku. Do świetlicy uczęszcza 15 dzieci w wieku szkolnym.  Zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku w godz. 12.00-16.00. Wychowawcą świetlicy jest Pani Natalia Ostałowska.