GMINA WYRZYSK / MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WYRZYSKU

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Aktywna integracja na terenie Gminy Wyrzysk”

Celem głównym projektu jest w szczególności:

  1. aktywizacja społeczna 70 osób biernych zawodowo, poprzez udział we wsparciu doradcy zawodowego, psychologa, pracownika socjalnego, poradnictwa obywatelskiego, porad prawnika;
  2. aktywizacja zdrowotna, wsparcie psychologa, dietetyka;
  3. aktywizacja zawodowa, kursy i staże;

Wsparcie projektowe skierowane jest do  70 osób biernych zaw. (37K, 33 M), zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących/uczących się w woj. Wielkopolskim w gm. Wyrzysk poprzez udział w kompleksowym wsparciu w okresie od 30.09.2021 do 31.01.2023.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 734 839,02 ZŁ