Wieloletni rządowy program “Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

90 000,00 zł budżet państwa – rezerwa celowa

60 000,00zł budżet Gminy Wyrzysk

za 2023 rok