Ogłoszenie o wyborze partnera

 

W związku z ogłoszonym otwartym naborem na  partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Działanie 6.16 Integracja społeczna  i aktywizacja społeczna w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 – 2027  o nr FEWP.06.16-IZ.00-001/24, do wyznaczonego terminu składania ofert,  wpłynęły dwie oferty:

  1. Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych ul. Kminkowa 182e, 62-064 Plewiska,
  2. Spółdzielnia Socjalna Nowe Horyzonty ul. Zygmunta Starego 1, 64-920 Piła.

Jako partner została wybrana oferta:  Ośrodka Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych, ul. Kminkowa 182e/2, 62-064 Plewiska, która uzyskała 100 punktów.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             (-) Hanna Łapacz

Kierownik M-GOPS w Wyrzysku