MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w WYRZYSKU

„Człowiek jest wielki nie przez to, co  posiada, lecz przez to, kim jest;

nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”
Jan Paweł II

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ

  • zasiłki celowe – 15 i 30 dzień każdego miesiąca
  • zasiłki okresowe – 15 i 30 dzień każdego miesiąca
  • zasiłki stałe – 30 dzień każdego miesiąca
  • zasiłki rodzinne i opiekuńcze -od 23 do 30 dnia każdego miesiąca
  • fundusz alimentacyjny – od 23 do 30 dnia każdego miesiąca

Aktualności

BON ENERGETYCZNY

Od 1 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r. można składać wnioski o jednorazową wypłatę bonu energetycznego Przepisy ustawy…

Ogłoszenie o wyborze partnera

  W związku z ogłoszonym otwartym naborem na  partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Działanie 6.16…

NABÓR NA PARTNERA

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru:  Działanie 6.16 Integracja społeczna i aktywizacja społeczna, programu Fundusze…

OPIEKA WYTCHNIENIOWA dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

“OPIEKA WYTCHNIENIOWA – edycja 2024” Informujemy, że Gmina Wyrzysk / Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku przystąpiła do…

"USŁUGI SPOŁECZNE w GMINIE WYRZYSK"

Gmina Wyrzysk/ MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Wyrzysku rozpoczęła realizację projektu pn. „Usługi społeczne w Gminie Wyrzysk”   W ramach…

DODATEK OSŁONOWY

Dodatek osłonowy ma na celu zniwelować koszty energii, gazu i żywności, dla mniej zamożnych gospodarstw domowych. Zgodnie z przepisami przysługuje…

Ogłoszenie o wynikach naboru na partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla działania 6.13

    W związku z ogłoszonym otwartym naborem na  partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Działanie…

„ Wsparcie aktywności społeczno- zawodowej w Gminie Wyrzysk”

Tytuł projektu: „ Wsparcie aktywności społeczno- zawodowej w Gminie Wyrzysk” RPWP.07.01.02-30-0086/22   Nazwa beneficjenta: Gmina Wyrzysk/Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   Źródło…

Dodatek gazowy

DODATEK GAZOWY refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT dla odbiorców paliw gazowych w 2023 r.   Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w…