MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w WYRZYSKU

Pliki do pobrania

POMOC SPOŁECZNA

Zaświadczenie

Druk zaświadczenia

ZASIŁEK RODZINNY

Zaświadczenie lekarskie

Pobierz plik PDF132 KB

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego

SKM_C22723091212480

SKM_C22723091212481

Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego

Pobierz plik PDF120 KB

Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły

Pobierz plik PDF120 KB

Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej

Pobierz plik PDF119 KB

Oświadczenie o tymczasowym zameldowaniu poza miejscem zamieszkania

Pobierz plik PDF118 KB

Oświadczenie o terminie udzielonego urlopu wychowawczego oraz o zgłoszeniu do ubezpieczenia

Pobierz plik PDF128 KB

Oświadczenie o niekorzystaniu z całodobowej opieki nad dzieckiem

Pobierz plik PDF117 KB

Oświadczenie o dochodach uzyskiwanych na zasadzie ryczałtu

Pobierz plik PDF126 KB

Oświadczenie o  składkach zdrowotnych

Pobierz plik PDF%size%

Oświadczenie o dochodach nie podlegających opodatkowaniu

Pobierz plik PDF191 KB

Oświadczenie dotyczące formy wypłaty świadczeń

Pobierz plik Word38 KB

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

Wniosek o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego

wniosek zasiłek pielęgnacyjny

STYPENDIA I ZASIŁEK SZKOLNY

Wniosek – stypendium

Pobierz plik PDF347 KB

Wniosek – zasiłek szkolny

Pobierz plik PDF270 KB

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Oświadczenie dotyczące formy wypłaty świadczeń

Pobierz plik PDF146 KB

Oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu

Pobierz plik PDF%size%

Oświadczenie o dochodach osiąganych na zasadach ogólnych i składkach zdrowotnych

Pobierz plik PDF134 KB

Oświadczenie o dochodach osiąganych na zasadach ryczałtu

Pobierz plik PDF127 KB

Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego

Pobierz plik PDF121 KB

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Pobierz plik PDF195 KB

Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego

Pobierz plik PDF128 KB

Oświadczenie o bezskuteczności egzekucji

Pobierz plik PDF139 KB

KARTA DUŻEJ RODZINY

KDR -formularz zgłoszeniowy

wzór-wniosku-od-2019r

 

DODATEK MIESZKANIOWY

Wniosek o dodatek mieszkaniowy wniosek o dodatek mieszkaniowy

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

wniosek o wydanie zaświadczenia

oświadczenie wnioskodawcy

oświadczenie o wielkości gospodarstwa

 

DODATEK OSŁONOWY

wniosek dodatek osłonowy