Ogłoszenie o wynikach naboru na partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla działania 6.13

 

 

W związku z ogłoszonym otwartym naborem na  partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Działanie 6.13 Usługi społeczne i zdrowotne, Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 – 2027  o nr FEWP.06.13-IZ.00-003/23, do wyznaczonego terminu składania ofert roku wpłynęła jedna oferta poprawna formalnie z Ośrodka Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych, ul. Kminkowa 182e/2, 62-064 Plewiska, która została wybrana jako partner do wspólnej realizacji projektu

(-) Hanna Łapacz

kierownik M-GOPS w Wyrzysku