Projekt socjalny „Mam świadomość, mam wybór”.

W dniach od 17 sierpnia 2017 r. do 8 września 2017 r. odbyła się realizacja projektu socjalnego „Mam świadomość, mam wybór”, którego celem było podniesienie poziomu wiedzy i świadomości młodzieży na temat negatywnych skutków alkoholizmu, pochodzącej z rodzin objętych wsparciem M-GOPS w Wyrzysku.

Projekt był realizowany przez Natalię Drozdowską- pracownika socjalnego M-GOPS w Wyrzysku.

Partnerem projektu był Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wyrzysku.

Sponsorem projektu był Komisariat Policji w Wyrzysku, Pan Grzegorz Filipiak-Lider Grupy Anonimowych Alkoholików w Osieku nad Notecią, Pani Alicja Szeląg – psycholog, Pan Dr Mariusz Augustyniak – lekarz rodzinny  oraz Pan Wojciech Bełka – Kurator Sądu Rejonowego w Chodzieży.

W ramach projektu młodzież uczestniczyła w spotkaniach z psychologiem, lekarzem rodzinnym, kuratorem sądowym i policjantem oraz trzeźwym alkoholikiem w czasie których zapoznali się z negatywnymi skutkami zdrowotnymi
i społecznymi oraz konsekwencjami prawnymi nadużywania alkoholu.

Na zakończenie cyklu spotkań młodzież otrzymała kubki z przesłaniem oraz zaświadczenie o uczestnictwie
w projekcie.
Przygotowała:
Natalia Drozdowska-  pracownik socjalny

 

1 Kolarz-spotkanie z lekarzem

 

 

3 Kolarz-warsztaty z psychologiem 2

 

4 Kolarz-warsztaty z psychologiem 1

5 Kolarz-spotkanie z policjantem 3

6 Kolarz-spotkanie z policjantem 2

7 Kolarz-spotkanie z policjantem 1

8 Kolarz-spotkanie z kuratorem

9 Kolarz-kubki z przesłąniem i zaświadczenia