INFORMACJA

W związku z Poleceniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 marca 2020 r. w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej CIVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zawieszono działalność Świetlic Środowiskowych w Osieku nad Notecią i Wyrzysku oraz działalność Klubu Seniora w ramach projektu „Wsparcie osób starszych niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Wyrzysk” od dnia 12 marca do dnia 25 marca 2020r.