INFORMACJA DLA OSÓB GOSZCZACYCH OBYWATELI UKRAINY W ZWIAZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi.
 
Na podstawie wniosku osoby, które przyjęły uchodźców będą mogły ubiegać się o zwrot kosztów pobytu w wysokości 40 zł dziennie za osobę nie dłużej niż za okres 60 dni, pod warunkiem, że za okres, którego dotyczy wniosek, nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.
 
Druk wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia: Druk wniosku o świadczenie pienięzne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia