DODATEK ELEKTRYCZNY

Zgodnie z ustawą dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, który:
– wykorzystuje prąd jako źródło ogrzewania w gospodarstwie domowym (pompa ciepła, ogrzewanie elektryczne),
– prąd jest głównym źródłem ogrzewania w gospodarstwie domowym,
– źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).
❗️Dopłata do ogrzewania prądem wymaga złożenia wniosku.
Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego można złożyć elektronicznie za pomocą Portalu Elektronicznych Usług Publicznych (w formie pisma wraz z załączonym skanem wypełnionego wniosku) i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego albo uwierzytelnić podpisem osobistym.
❗️Kwota dodatku elektrycznego wynosi 1000 zł. W przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh, dodatek elektryczny wynosi 1500 zł.
WAŻNE‼️ Dodatkiem nie są objęte gospodarstwa domowe zamieszkujące pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, tzw. fotowoltaika.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej
Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego
Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego przyjmowane są w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyrzysku, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.
Druk wniosku o dodatek elektryczny: Wzór wniosku o dodatek elektryczny