DODATEK WĘGLOWY

Wniosek o dodatek węglowy 2022.

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o tzw. dodatku węglowym. – Zgodnie z ustawą dodatek węglowy przysługiwał będzie gospodarstwu domowemu, w przypadku którego głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.
Warunkiem uzyskania jednorazowego wsparcia rządowego będzie jednak posiadanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Dodatek będzie przysługiwał osobom, które nie skorzystały ze wcześniejszego mechanizmu wsparcia, jakim była możliwość zakupu węgla po cenie 996,60 zł brutto za tonę.

– Dodatek węglowy będzie wynosił 3000 złotych i będzie przyznawany jednorazowo. Wnioski o wypłatę dodatku będą mogły być składane do dnia 30 listopada 2022 r., na piśmie lub drogą elektroniczną, do urzędu gminy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Dodatek będzie wypłacany w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku

Rozporządzenie ws. rządowego wzoru wniosku o dodatek węglowy podpisane, od dziś można go składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyrzysku.

Wniosek: Wniosek o dodatek węglowy