POMOC JEDNORAZOWA W WYSOKOŚCI 300 zł – pomoc obywatelom UKRAINY

Jak uzyskać jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy?

?? Як отримати одноразову грошову допомогу громадянам України?

Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

?? Громадянин України, перебування якого на території Республіки Польща вважається законним і внесений до реєстру PESEL, має право на допомогу у вигляді одноразової грошової допомоги у розмірі 300 злотих на особу, призначені для життєдіяльності, зокрема для покриття витрат на харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни та оплату житла.

?? Wnioski przyjmuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku, ul. Bydgoska 38, 89-300 Wyrzysk.

?? Заявку приймає Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku, ul. Bydgoska 38, 89-300 Wyrzysk.

Wzór wniosku (Шаблон заявки):

WZÓR WNIOSKU O ŚWIADCZENIE JEDNORAZOWE_UA

Na wizytę zabierz ze sobą:

На візиту візьміть з собою:

  • paszport (паспорт)
  • PESEL
  • numer polskiego konta bankowego (Номер польського банківського рахунку)