Pomoc Żywnościowa POPŻ 2021

Uwaga!
Od dnia 1 stycznia 2022 roku obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w wysokości 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Do pomocy uprawnia dochód:
– 1707,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
– 1320,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.
 
Osoby zainteresowane pomocą żywnościową wydawaną przez Ośrodek Pomocy Społecznej muszą wypełnić oświadczenie o dochodzie swojej rodziny, netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.
Wnioski zbieramy do dnia 28 lutego 2022 r., przewidywany termin wydawania żywności to marzec 2022 r.
 
Druki:  skierowania, oświadczenie osoby ubiegającej się o pomoc, oświadczenia o dochodzie, można pobrać TUTAJ:
lub podczas wizyty w M-G OPS Wyrzysk w godz. 7.30 – 15.30.