Dodatek gazowy

DODATEK GAZOWY

refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT dla odbiorców paliw gazowych w 2023/2024 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku informuje, że od stycznia 2023 roku realizuje refundację kwoty odpowiadającej podatkowi VAT dla odbiorców paliw gazowych, zużywających paliwa gazowe do celów grzewczych. Refundacja dotyczyć będzie osób, które ogrzewają mieszkanie gazem i spełniają kryterium dochodowe. O refundację VAT można się od 1.01.2023 r. do 30.06.2024 r..

Komu przysługuje refundacja podatku VAT:

  • gospodarstwu domowemu, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje kocioł na paliwa gazowe,
  • źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB do dnia 21.12.2022 r.,
  • przeciętne miesięczne dochody, w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, nie przekraczają 2100 zł, lub 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

W przypadku wniosków złożonych od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r. obowiązuje dochód z 2021 r.
W przypadku wniosków złożonych od 1 sierpnia do 31 lipca 2024  r. obowiązuje dochód z 2022 r.

Dochody weryfikowane są jednorazowo, podczas złożenia 1-wszego wniosku o refundację.

 

Jak otrzymać refundację podatku VAT:

  • pobierz i złóż wypełniony wniosek wraz z załącznikami dotyczącymi składu gospodarstwa domowego oraz dochodu członków rodziny – w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyrzysku,
  • do wniosku dołącz faktury, które dokumentuje dostarczanie paliw gazowych do odbiorcy oraz dowód  ich zapłaty,
  • wysokość refundacji będzie odpowiadała kwocie podatku VAT z opłaconej faktury załączonej do wniosku,
  • przyznanie refundacji nie wymaga wydania decyzji – informacja o rozstrzygnięciu sprawy zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej zamieszczony we wniosku.
  • Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. i 2024 r.w związku z sytuacją na rynku gazu

wniosek o refundacje podatku VAT 2024

Wniosek o refundację podatku VAT za 2023

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 1a

Załącznik 1B