Dodatek gazowy

DODATEK GAZOWY

refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT dla odbiorców paliw gazowych w 2023 r.

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku informuje, że w 2023 roku realizuje refundację kwoty odpowiadającej podatkowi VAT dla odbiorców paliw gazowych, zużywających paliwa gazowe do celów grzewczych. Refundacja dotyczyć będzie osób, które ogrzewają mieszkanie gazem i spełniają kryterium dochodowe. O refundację VAT można się ubiegać przez cały rok 2023.

Komu przysługuje refundacja podatku VAT:

  • gospodarstwu domowemu, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje kocioł na paliwa gazowe,
  • źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB do dnia 21.12.2022 r.,
  • przeciętne miesięczne dochody, w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, nie przekraczają 2100 zł, lub 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

W przypadku wniosków złożonych od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r. obowiązuje dochód z 2021 r.
W przypadku wniosków złożonych od 1 sierpnia do 31 grudnia 2023 r. obowiązuje dochód z 2022 r.

Dochody weryfikowane są jednorazowo, podczas złożenia 1-wszego wniosku o refundację.

 

Jak otrzymać refundację podatku VAT:

  • pobierz i złóż wypełniony wniosek wraz z załącznikami dotyczącymi składu gospodarstwa domowego oraz dochodu członków rodziny – w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyrzysku,
  • do wniosku dołącz pierwszą fakturę, która dokumentuje dostarczanie paliw gazowych do odbiorcy oraz dowód zapłaty – nie później niż 30 dni od dnia  otrzymania faktury,
  • przez cały 2023 r. każdorazowo po otrzymaniu faktury za paliwo gazowe, dostarcz ją wraz z potwierdzeniem opłaty oraz wypełnionym wnioskiem do MGOPS w Wyrzysku,
  • wysokość refundacji będzie odpowiadała kwocie podatku VAT z opłaconej faktury załączonej do wniosku,
  • przyznanie refundacji nie wymaga wydania decyzji – informacja o rozstrzygnięciu sprawy zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej zamieszczony we wniosku.
  • Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu

Druk wniosku: wniosek dodatek gazowy

Załącznik Nr 1: Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 1A: Załącznik Nr 1a

Załącznik Nr 1B: Załącznik 1B