PROJEKT “Aktywna integracja w Gminie Wyrzysk”

Gmina Wyrzysk / Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Aktywna integracja w Gminie Wyrzysk” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.
CEL PRROJEKTU: Celem projektu jest aktywizacja społeczno – zawodowa 80 osób w tym 44 kobiet zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących Gminę Wyrzysk, poprzez udział w programie aktywnej integracji i udział w kompleksowym wsparciu.
Projekt realizowany jest od 30 czerwca 2017 do 31 grudnia 2018 roku na terenie gminy Wyrzysk w woj. wielkopolskim.
PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU: Projekt zakłada zrealizowanie zadań z zakresu aktywizacji: społecznej, edukacyjnej i zawodowej, zdrowotnej oraz działania o charakterze środowiskowym. Po zrealizowaniu projektu Wnioskodawca chce osiągnąć następujące efekty:
• Wsparcie 80 osób w tym 44 kobiet zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
• Objęcie wsparciem 40 osób z niepełnosprawnościami,
• Uzyskanie kwalifikacji przez 3 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
• Uzyskanie statusu osoby poszukującej pracy po opuszczeniu programu przez 18 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
• Uzyskanie zatrudnienia (w tym pracujących na własny rachunek )po opuszczeniu programu przez 18 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Uczestnicy zyskają wzmocnione kompetencje społeczne i zawodowe, zwiększą swoją samodzielność i zaradność. Z kolei dzięki działaniom środowiskowym w rozwiązywanie problemów lokalnych zaangażowana zostanie cała społeczność.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 803 706,25 PLN
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH : 683 150,31 PLN
GRUPA DOCELOWA: 80 osób w tym 44 Kobiety i 36 Mężczyzn zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Będą to osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznych zgodnie z ustawą z 12.03.2014 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej.

Close Menu