MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w WYRZYSKU

Pliki do pobrania

ZASIŁEK RODZINNY

Zaświadczenie lekarskie

Pobierz plik Word48 KB
Pobierz plik PDF132 KB

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego

SR_14_pop_19.06.19

Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego

Pobierz plik Word36 KB
Pobierz plik PDF120 KB

Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły

Pobierz plik Word36 KB
Pobierz plik PDF120 KB

Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej

Pobierz plik Word36 KB
Pobierz plik PDF119 KB

Oświadczenie o tymczasowym zameldowaniu poza miejscem zamieszkania

Pobierz plik Word37 KB
Pobierz plik PDF118 KB

Oświadczenie o terminie udzielonego urlopu wychowawczego oraz o zgłoszeniu do ubezpieczenia

Pobierz plik Word44 KB
Pobierz plik PDF128 KB

Oświadczenie o niekorzystaniu z całodobowej opieki nad dzieckiem

Pobierz plik Word35 KB
Pobierz plik PDF117 KB

Oświadczenie o dochodach uzyskiwanych na zasadzie ryczałtu

Pobierz plik Word39 KB
Pobierz plik PDF126 KB

Oświadczenie o  składkach zdrowotnych

Pobierz plik Word%size%
Pobierz plik PDF%size%

Oświadczenie o dochodach nie podlegających opodatkowaniu

Pobierz plik Word68 KB
Pobierz plik PDF191 KB

Oświadczenie dotyczące formy wypłaty świadczeń

Pobierz plik Word38 KB

STYPENDIA I ZASIŁEK SZKOLNY

Wniosek – stypendium

Pobierz plik PDF347 KB

Wniosek – zasiłek szkolny

Pobierz plik PDF270 KB

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Oświadczenie dotyczące formy wypłaty świadczeń

Pobierz plik Word38 KB
Pobierz plik PDF146 KB

Oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu

Pobierz plik Word62 KB
Pobierz plik PDF%size%

Oświadczenie o dochodach osiąganych na zasadach ogólnych i składkach zdrowotnych

Pobierz plik Word%size%
Pobierz plik PDF134 KB

Oświadczenie o dochodach osiąganych na zasadach ryczałtu

Pobierz plik Word39 KB
Pobierz plik PDF127 KB

Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego

Pobierz plik Word36 KB
Pobierz plik PDF121 KB

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Pobierz plik Word130 KB
Pobierz plik PDF195 KB

Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego

Pobierz plik Word48 KB
Pobierz plik PDF128 KB

Oświadczenie o bezskuteczności egzekucji

Pobierz plik Word54 KB
Pobierz plik PDF139 KB

KARTA DUŻEJ RODZINY

KDR -formularz zgłoszeniowy

wzór-wniosku-od-2019r

 

DODATEK MIESZKANIOWY

Zaświadczenie

Wniosek o dodatek mieszkaniowy

DODATEK ENERGETYCZNY

Składając wniosek o przyznanie dodatku energetycznego proszę dołączyć kopię umowy kompleksowej umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej

Dodatek energetyczny