UWAGA !!!
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku informuje, że wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego (500+) na okres zasiłkowy 2021/2022 można będzie składać online od 1 lutego 2021r. (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od 1 kwietnia drogą tradycyjną w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrzysku.
Wnioski na nowy okres zasiłkowy można pobrać ze strony internetowej www.mgops-wyrzysk.pl oraz siedzibie M-GOPS w Wyrzysk.
Ponadto informujemy, że:
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są przyjmowane od 1 kwietnia, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lutego danego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 kwietnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 czerwca tego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 maja do dnia 31 maja danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 lipca tego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca danego roku, ustalenie prawa oraz wypłata świadczenia wychowawczego przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 sierpnia tego roku.
W przypadku złożenia wniosku na dany okres w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 lipca danego roku, ustalenie i wypłata świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 września tego roku.
W przypadku złożenia wniosku na dany okres w okresie od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 31 sierpnia danego roku, ustalenie i wypłata świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października tego roku.