Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu we współpracy ze Stowarzyszeniem Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego "Zrozumieć i Pomóc" przekazuje informator dla osób

w kryzysie psychicznym, ich bliskich oraz specjalistów.

"Kryzysownik" ma być drogowskazem, w którym przedstawiamy krótkie wskazówki jak rozpoznać sygnały nadchodzącego kryzysu psychicznego, w jaki sposób towarzyszyć osobie cierpiącej

oraz dokąd zwrócić się o pomoc. Prosimy o udostępnianie "Kryzysownika" mieszkańcom oraz specjalistom, może on być dostępny do pobrania np. na Państwa stronie internetowej.

Opracowanie jest bezpłatne i zostało zrealizowane ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Kryzysownik - wydanie pierwsze

Close Menu