Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku przypomina, że wypłaty świadczenia wychowawczego 500+ są realizowane w dniach od 18 do 22 każdego miesiąca.
Wypłaty zasiłków rodzinnych, zasiłku pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna, świadczenia pielęgnacyjnego, świadczenia rodzicielskiego oraz funduszu alimentacyjnego są wypłacane w dniach od 25 do 30 każdego miesiąca.
Close Menu