MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w WYRZYSKU

„Człowiek jest wielki nie przez to, co  posiada, lecz przez to, kim jest;

nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”
Jan Paweł II

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ

  • zasiłki celowe – 15 i 30 dzień każdego miesiąca
  • zasiłki okresowe – 15 i 30 dzień każdego miesiąca
  • zasiłki stałe – 30 dzień każdego miesiąca
  • zasiłki rodzinne i opiekuńcze -od 23 do 30 dnia każdego miesiąca
  • fundusz alimentacyjny – od 23 do 30 dnia każdego miesiąca

Aktualności

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku przypomina, że wypłaty świadczenia wychowawczego 500+ są realizowane w dniach od 18…

INFORMACJA

W związku z Poleceniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 marca 2020 r. w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej CIVID-19…

APEL !!!

Szanowni Państwo W związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV -2 zwracam się z prośbą do mieszkańców Gminy…

KRYZYSOWNIK - osoba w kryzysie psychicznym

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu we współpracy ze Stowarzyszeniem Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego “Zrozumieć i Pomóc”…

Zapytanie cenowe - świadczenie usług opiekuńczych

Wyrzysk, dnia 25.11.2019r Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrzysku zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług opiekuńczych. Szczegóły do…

Nabór na partnera

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.2…

Rozeznanie rynku - asystent

  ZAPYTANIE CENOWE z dnia 13-03-2019 r.   Gmina Wyrzysk/ Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku jako Beneficjent projektu…

Zapytanie cenowe

ZAPYTANIE CENOWE z dnia 18-10-2018 r. Gmina Wyrzysk/Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku zaprasza do złożenia WYCENY na wykonanie…

ZAPYTANIE CENOWE

  ZAPYTANIE CENOWE z dnia 28-11-2016 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku zaprasza do złożenia WYCENY na wykonanie przedmiotu niniejszego zapytania.  …

ZAPYTANIE CENOWE

  ZAPYTANIE CENOWE z dnia 28-11-2016 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku zaprasza do złożenia WYCENY na wykonanie przedmiotu niniejszego zapytania.  …
Close Menu