ZAPYTANIE CENOWE

z dnia 19-01-2017

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku zaprasza do złożenia WYCENY na wykonanie przedmiotu niniejszego zapytania.

  1. Miejsko Gminny Ośr...
Czytaj dalej

NIEBIESKA LINIA

Zadanie realizowane przez
Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”,
na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogólnopolskie ...

Czytaj dalej

ZAPYTANIE CENOWE

ZAPYTANIE CENOWE

z dnia 28-11-2016

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku zaprasza do złożenia WYCENY na wykonanie przedmiotu niniejszego zapytania.

  1. Miejsko Gminny Ośrodek...
Czytaj dalej

ZAPYTANIE CENOWE

ZAPYTANIE CENOWE

z dnia 28-11-2016

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku zaprasza do złożenia WYCENY na wykonanie przedmiotu niniejszego zapytania.

  1. Miejsko Gminny Ośr...
Czytaj dalej

INFORMACJA DOTYCZĄCA POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ:

pomoc_zywnosciowa_2014-2020

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku informuje o zmianie miejsca wydawania żywności. Punkt żywności znajduje się przy ul. Bydgoskiej 24 (piwnica budynku dawnego sądu).

Czytaj dalej

SIERPIEŃ W ŚWIETLICY

Kolejny i ostatni miesiąc wakacji przebiegał w świetlicy środowiskowej „Promyk Słońca” równie ciekawie i aktywnie jak poprzedni. Dzieci wykonały szereg prac techniczno – manualnych...

Czytaj dalej

Ogłoszenie wyników

Ogłoszenie wyników Otwartego naboru na partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe o nr RPWP.07.01...

Czytaj dalej

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe o nr RPWP.07.01.02-IZ-00-30-001/16, ogłoszonego w dniu 31.05...

Czytaj dalej

Świetlica miejscem na nudę

W świetlicy środowiskowej „Promyk Słońca” w Osieku nad Notecią nie ma miejsca na nudę...

Czytaj dalej

Program 500+

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku informuje, że z dniem 1 lipca 2016 r...

Czytaj dalej